Duurzame Energie Voorziening Achterweg

Home | Tarieven

TARIEVEN

Warmtemeter houdt uw verbruik bij

In de woning komen drie leidingen binnen, één voor koud water, één voor warm water, en één voor de terugvoer van water. In de meterkast vindt u een verdeelsysteem en een warmtemeter, die precies meet hoeveel energie u gebruikt voor verwarming en warm water. De koeling wordt niet gemeten. Daarvan mag u onbeperkt gebruik maken waarvoor u een beperkt vast bedrag per maand betaalt.

Wat kost duurzame energie?

Maandelijks betaalt u aan Greenchoice, die de administratie voor DEVA regelt. De maandelijkse kosten bestaan uit kosten voor vastrecht en uw energieverbruik. Voor het energieverbruik wordt een schatting gemaakt. Eenmaal per jaar wordt uw jaarnota opgesteld. De door u betaalde termijnbedragen worden dan verrekend met uw werkelijke gebruik.

Daarnaast betaalt u natuurlijk gewoon uw verbruik aan elektriciteit en water aan respectievelijk uw elektriciteitsleverancier en waterleidingbedrijf.

Voordelig voor u

Aansluiting op het duurzame energiesysteem betekent minstens 8% voordeel op de maandelijkse energielasten voor ruimteverwarming en warm tapwater t.o.v. een vergelijkbare woning op aardgas (korting op GJ).

Als u wilt weten waar u maandelijks aan energiekosten op moet rekenen kunt u hier het tarievenblad met een voorbeeldberekening bekijken.