Duurzame Energie Voorziening Achterweg

Home | Nieuws | Archief

Nieuwsarchief

Meterstanden opnemen DEVA

Om een goede inschatting te maken over uw verbruik over 2016 worden in de komende weken, in de periode van 27 december tot en met 4 januari 2017, de meterstanden bij u thuis opgenomen. 

Meteropnemers namens DEVA BV

Namens het team van DEVA BV worden de meterstanden opgenomen door de heren J. Oudshoorn en W. Sethlage. De heren kunnen zicht uiteraard aan u legitimeren met hun ID. Voelt zicht niet bezwaard hiernaar te vragen. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Laat het ons dan weten, bij voorkeur via het e-mail adres: info@deva-nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 0712-525100.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed 2017!

Team DEVA

 


Werkzaamheden Kulturhus 18 mei afgerond

De werkzaamheden aan de leiding zijn naar verwachting verlopen. Er zijn geen bijzonderheden. 


Werkzaamheden Kulturhus 18 mei

In overleg met Kropman, WSN en WIJdezorg heeft DEVA besloten dat de werkzaamheden aan de lekkende leiding in het Kultuurhus op maandag 18 mei vanaf 10.30 uur zal worden uitgevoerd.

De verwarming en het warme tapwater in het Kulturhus zullen vanaf 10.30 uur gedurende een periode van ongeveer 4 tot 5 uur worden afgesloten. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in de loop van de middag afgerond. 


Nieuwe tarieven DEVA per 1 januari 2015

Nieuwe tarieven per 1 januari 2015

DEVA heeft de nieuwe tarieven per 1 januari 2015 gepubliceerd. 


Storing in het DEVA-systeem

Maandag 15 september is een storing ontstaan in het DEVA-systeem. Hierdoor is de levering van warmte en koude tussen maandagavond en dinsdagochtend onderbroken geweest. Technisch onderzoek heeft aangetoond dat de druk in het systeem was weggevallen vanwege een luchtlek in de expansieautomaat. Deze expansieautomaat is dinsdagochtend gerepareerd. Intussen is voor alle zekerheid een nieuw exemplaar besteld, dat uiterlijk volgende week zal worden geïnstalleerd. Via een brief heeft DEVA excuses aangeboden aan de gebruikers voor het ongemak dat deze hebben ondervonden. Er is de gebruikers een eenmalige compensatievergoeding aangeboden. 

 


Nieuwe tarieven en algemene voorwaarden per 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Het doel van deze wet is om gebruikers van warmte -dus ook klanten van DEVA- te beschermen zodat ze zeker zijn van warmtelevering, niet te veel betalen en een goede service krijgen. Namens de overheid houdt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toezicht op de naleving van de Warmtewet door energieleveranciers. Door het in werking treden van de warmtewet zijn de algemene voorwaarden en de tarieven van DEVA veranderd.


Warmtewet per 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 treedt de warmtewet in werking. Het doel van deze wet is om gebruikers van warmte uit een lokaal warmtenet te beschermen tegen te hoge tarieven door maximum tarieven vast te stellen. Ook een betrouwbare levering en goede dienstverlening is in deze wet geregeld. DEVA zal zich uiteraard aan de warmtewet houden.


DEVA legt oor te luister bij klanten

In het voorjaar van 2013 heeft DEVA een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder haar particuliere klanten. Op basis van de repliek heeft DEVA haar dienstverlening kritisch onder de loep genomen. De focus ligt sindsdien op het wegnemen van onduidelijkheden over de kosten van warmtelevering (1), het bieden van inzicht in de verantwoordelijkheid van partijen die betrokken zijn bij de levering van koeling en warmte (2) en het verhogen van de bereikbaarheid van DEVA (3).


Oplevering eerste fase project Koggesvaart, woningen voorzien van duurzame energie

De eerste fase van het project Koggesvaart, gelegen in de wijk Vaartsche Hoek, wordt opgeleverd. Alle koop- en huurwoningen van de Vaartsche hoek, maar ook het nog in aanbouw zijnde Woonzorgcentrum en het Kultuurhus worden voorzien van duurzame energie.


Contract duurzaam energiesysteem in Nieuwkoop ondertekend

Woensdag 22 juli jl. zetten het Nieuwkoopse energiebedrijf DEVA en Kropman Installatietechniek hun handtekeningen onder het contract voor het energieproject in de nieuwe wijk ‘Vaartsche Hoek’. In opdracht van DEVA installeert Kropman daar het duurzame energiesysteem voor de circa 250 koop- en huurwoningen, woonzorgcentrum en een Kulturhus. De installatie bevat onder meer warmtepompen, warmte- en koudeopslag in de bodem plus distributienetten voor ruimteverwarming, -koeling en warm tapwater. Kortom, een compleet systeem voor maximaal woongenot en minimaal energieverbruik!


Bekijk het actuele nieuws.